Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne niezależnie od wieku. Zaburzenia psychiczne, jak na przykład depresja czy schizofrenia, w czasach stałej gonitwy i stresu, dotykają osób częściej, aniżeli zdołałoby się nam wydawać. Dlatego też bardzo istotnym czynnikiem są przyczyny zawodowe dla lekarza specjalizującego się w tej dziedzinie – lekarza psychiatry. Jakie zdolności powinna mieć jednostka i jaki wydział studiów musimy skończyć, aby móc praktykować ten zawód? Psychiatra należy do grona lekarzy medycyny, który na swoim koncie posiada ukończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W zakresie jego funkcjonowania i zainteresowania skupiają się choroby psychiki jednostki, które kolidują prawidłowe działanie w codziennym życiu. Rola lekarza psychiatry sprowadza się do ujawnienia, diagnozowania i wyleczenia konkretnej choroby, wykorzystując przy tym różnorodne formy terapii, jak również farmakologii. Osoba działająca w tej dziedzinie może zacząć zatrudnienie zarówno w placówce medycznej, a także w przychodni medycznej.

Może pojawić się również jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra specjalizuje się między innymi prowadzeniem badań i diagnozy, w tym także długoterminowej, przez prowadzenie wywiadów z pacjentami które mają na celu poznanie problemów, z jakimi się borykają i nadzór postępu w przeprowadzonym leczeniu.

W większości przypadków, praca z pacjentem opiewa na czas kilku lat współpracowania ze względu na naturę zaburzeń natury psychiatrycznej.

.